Aldersgruppe 1 Aldersgruppe 2
Aldersgruppe 2 I alt
Annabelle Bergmann Jacobsen KG66 9,616
(v2: 8,983 => 9,300)
7,683 7,850 9,200 34,349
Amanda Olivia Feldborg Greve 9,600
(v2: 8,883 => 9,242)
8,183 7,433 9,050 34,266
Olivia Kaadtmann Greve 9,150
(v2: 8,833 => 8,992)
9,150