Aldersgruppe 1 Aldersgruppe 2
Aldersgruppe 1 Total Bestå
Ella Wissing KG66 9,000 / 9,533 7,200 8,850 8,116 33,433 33,133
Trine Reimer KG66 8,700 / 8,500 7,300 6,116 8,950 30,966 30,666
Rose Johansen Greve 8,883 / 0,000 6,800 8,100 7,966 27,308 27,308
Aldersgruppe 2 Total Bestå
Annabelle Bergmann Jacobsen KG66 9,616 / 8,983 7,683 7,850 9,200 34,033 33,733
Amanda Olivia Feldborg Greve 9,600 / 8,883 8,183 7,433 9,050 33,908 33,908
Olivia Kaadtmann Greve 9,150 / 8,833 - - - 8,992 8,992